Open

HOTLINE:0932.329.482 - 0983.533.005

Khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự

01/07/2020

Tố tụng dân sự là hoạt động tư pháp của cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng được quy định và điều chỉnh bằng các quy phạm pháp luật có liên quan được Nhà nước ban hành và có hiệu lực pháp luật. Thông qua hoạt động tố tụng dân sự tại Tòa án nhân dân, đương sự giải quyết các tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài…

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ việc cơ quan tiến hành tố tụng, khi phát hiện có những quyết định, hành vi trái pháp luật trong tố tụng dân sự của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại theo quy định pháp luật trong thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật. Theo đó, người khiếu nại có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 500 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Việc tiến hành khiếu nại phải thể hiện bằng đơn, trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại. Việc nộp đơn khiếu nại có thể nộp trực tiếp tại cơ quan của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc gửi qua đường bưu điện.

Đối với các khiếu nại về quyết định, hành vi trong tố tụng của Thẩm phán, Phó Chánh án, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Hội thẩm nhân dân do Chánh án Tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự có thẩm quyền giải quyết; Đối với khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Chánh án Tòa án thì Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp có thẩm quyền giải quyết. Khiếu nại quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát do Viện trưởng Viện kiểm sát giải quyết. Đối với khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng Viện kiểm sát thì Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được đơn khiếu nại, người có thẩm quyền phải giải quyết nội dung khiếu nại bằng văn bản theo quy định pháp luật. Đối với các vụ việc có tính chất phức tạp, thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày hết hạn giải quyết khiếu nại. Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại lần đầu thì trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản giải quyết khiếu nại, người khiếu nại có quyền gửi văn bản khiếu nại lần 2 kèm văn bản giải quyết khiếu nại lần 1 tới người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ở cấp cao hơn.

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội