Open

HOTLINE:0932.329.482 - 0983.533.005

Hợp đồng cộng tác viên

31/12/2020

Câu hỏi: Hiện nay, công ty tôi đang ký rất nhiều hợp đồng cộng tác viên để thực hiện công việc tìm kiếm khách hàng cho công ty. Tôi nghe nói luật lao động 2020 đã có hiệu lực, luật sư cho tôi hỏi hợp đồng công tác viên có phải là hợp đồng lao động hay không? Gần đây tôi thường hay nghe mọi người nói rằng hợp đồng cộng tác viên cũng chính là hợp đồng lao động?

Trả lời: Lời đầu tiên, Công ty Luật TNHH Khoa Tín xin được cảm ơn quý Khách đã gửi câu hỏi tới chúng tôi. Về vấn đề này, chúng tôi xin được trả lời như sau:

Điều 13 Bộ Luật lao động năm 2019 quy định như sau:

"1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

2. Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Như vậy, luật lao động 2019 đã có quy định rõ ràng hơn về nội hàm của khách niệm hợp đồng lao động. Theo đó, khác với luật lao động năm 2010, Bộ luật lao động đã quy định rõ thêm mặc dù có tên gọi khác nhưng nếu như trong hợp đồng có thể hiện việc làm có trả lương, có chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì đây sẽ được coi là hợp đồng lao động.

Khi đó, bên có quyền quản lý, điều hành, giám sát sẽ phải thực hiện những nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Nếu như những cộng tác viên không chủ động, độc lập triển khai công việc mà chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của công ty bạn thì cần xác định các hợp đồng công tác viên này chính là hợp đồng lao động.

Chuyên viên: Đào Đức Thịnh

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội