Open

HOTLINE:0932.329.482 - 0983.533.005

Thông tư 32/2020: Những điểm mới của Điều lệ trường THCS, THPT

02/11/2020

Ngày 01/11/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT quy định về Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT), trong đó có nhiều nội dung mới đáng chú ý liên quan đến học sinh, giáo viên ở cấp học này. Thông tư này thay thế Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành “Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông về trường phổ thông có nhiều cấp học”.

1. Không cấm học sinh dùng điện thoại trong giờ

Điều 37 Điều lệ này quy định rõ các hành vi học sinh không được làm như sau:

“Điu 37. Các hành vi hc sinh không được làm

1. Xúc phm nhân phm, danh d, xâm phm thân th giáo viên, cán b, nhân viên ca nhà trường, người khác và hc sinh khác.

2. Gian ln trong hc tp, kim tra, thi, tuyn sinh.

3. Mua bán, s dng rượu, bia, thuc lá, cht gây nghin, các cht kích thích khác và pháo, các cht gây cháy n.

4. S dng đin thoi di đng, các thiết b khác khi đang hc tp trên lp không phc v cho vic hc tp và không được giáo viên cho phép.

5. Đánh nhau, gây ri trt t, an ninh trong nhà trường và nơi công cng.

6. S dng, trao đi sn phm văn hóa có ni dung kích đng bo lc, đi try; s dng đ chơi hoc chơi trò chơi có hi cho s phát trin lành mnh ca bn thân.

7. Hc sinh không được vi phm nhng hành vi b nghiêm cm khác theo quy đnh ca pháp lut.

Như vậy, theo quy định mới này, từ ngày 01/11/2020, học sinh THCS và THPT không còn bị cấm tuyệt đối sử dụng điện thoại di động trong giờ học như Điều lệ trước đây. Thay vào đó, học sinh có thể sử dụng điện thoại di động trong giờ học để phục vụ cho việc học tập (phải được sự cho phép của giáo viên. Đây được coi là một quy định mang tính “cởi mở” hơn trong lĩnh vực giáo dục, nhất là trong thời đại công nghệ số. Quy định này cũng được ủng hộ rất nhiệt tình bởi các thế hệ học sinh, bởi từ nay các em học sinh có thể sử dụng điện thoại di động trong quá trình học để sao chụp, chia sẻ tài liệu học tập hay để tra cứu thông tin, dữ liệu về bài học.

2. Không còn cấm giáo viên dùng điện thoại trong giờ

“Điu 31. Hành vi ng x, trang phc ca giáo viên, nhân viên

1. Giáo viên, nhân viên không được làm nhng điu sau đây:

a) Xúc phm danh d, nhân phm; xâm phm thân th ca hc sinh và đng nghip.

b) Gian ln trong kim tra, thi, tuyn sinh; gian ln trong kim tra, đánh giá kết qu hc tp, rèn luyn ca hc sinh; b gi, b bui dy, tùy tin ct xén ni dung dy hc, giáo dc.

c) Xuyên tc ni dung dy hc, giáo dc; dy sai ni dung kiến thc, sai vi quan đim, đường li giáo dc ca Đng Cng sn Vit Nam và Nhà nước Vit Nam.

d) Ép buc hc sinh hc thêm đ thu tin; li dng vic tài tr, ng h cho giáo dc đ ép buc đóng góp tin hoc hin vt.

đ) Hút thuc lá, ung rượu, bia và s dng các cht kích thích khác khi đang tham gia các hot đng dy hc, giáo dc.

e) Cn tr, gây khó khăn trong vic h tr, phc v công tác dy hc, giáo dc hc sinh và các công vic khác.

Tương tự như với học sinh, Điều lệ mới này cũng quy định cởi mở hơn đối với việc sử dụng điện thoại di động của giáo viên. Quy định này được nhiều giáo viên ủng hộ, tuy nhiên, cũng cần phải hiểu “cho phép sử dụng điện thoại di động” không có nghĩa giáo viên có thể gọi hoặc nghe điện thoại nói chuyện riêng trong giờ lên lớp. Quy định mới sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị bài giảng và dạy học của các thầy cô, nhưng lạm dụng điện thoại sẽ dẫn đến những hậu quả xấu. Vì vậy, hiệu quả của việc áp dụng quy định pháp luật này sẽ phụ thuộc nhiều vào công tác quản lý của các trường học.

3. Học sinh không được lưu ban quá 3 lần trong một cấp học

Đây cũng là một quy định mới được nêu tại Điều lệ này và được áp dụng từ ngày 01/11/2020. Cụ thể, nếu như trước đây theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011, học sinh không được lưu ban quá 02 lần trong một cấp học, thì Điều lệ này đã tăng số lần lưu ban lên không quá 03 lần trong một cấp học (Theo khoản 3 Điều 33 của Điều lệ)

4. Học sinh không còn bị cảnh cáo ghi học bạ

Trước đây, Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 quy định học sinh trung học vi phạm kỷ luật nhà trường có thể bị xử lý theo 04 hình thức:

“Điu 42. Khen thưởng và k lut.

…2. Hc sinh vi phm khuyết đim trong quá trình hc tp, rèn luyn có th được khuyên răn hoc x lý k lut theo các hình thc sau đây:

a) Phê bình trước lp, trước trường;

b) Khin trách và thông báo vi gia đình;

c) Cnh cáo ghi hc b;

d) Buc thôi hc có thi hn.

Tuy nhiên theo quy định mới, học sinh vi phạm chỉ bị xử lý kỷ luật bằng 03 hình thức:

 “Điu 38. Khen thưởng và k lut

…2. Hc sinh vi phm khuyết đim trong quá trình hc tp, rèn luyn được giáo dc hoc x lý k lut theo các hình thc sau đây:

a) Nhc nh, h tr, giúp đ trc tiếp đ hc sinh khc phc khuyết đim.

b) Khin trách, thông báo vi cha m hc sinh nhm phi hp giúp đ hc sinh khc phc khuyết đim.

c) Tm dng hc trường có thi hn và thc hin các bin pháp giáo dc khác theo quy đnh ca B Giáo dc và Đào to.

Như vậy học sinh không còn bị cảnh cáo ghi học bạ, cũng không còn bị phê bình trước lớp, trường như quy định cũ. Đây là quan điểm tiến bộ hơn, vừa không làm ảnh hưởng đến tâm lý xấu hổ, tự ti mỗi khi bị phê bình trước đám đông của học sinh, vừa giúp các em có cơ hội để khắc phục khuyết điểm.

 

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Địa chỉ Văn phòng Hà Nội: Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Địa chỉ Chi nhánh Hồ Chí Minh: OP 05.32 tòa nhà Orchard Parkview, số 130-132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.